III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi – Test 1

 
1 q
2  q
3  q
4  q
5  q
6  q
7  q
8  q
9  q
10  q
11  q
12  q
13  q