II.3 Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych – Test 3

 

1 q
2  q
3  q
4  q
5  q
6  q
7  q
8  q
9  q
10  q

 p11