Szkolny konkurs na grafikę komputerową

Praca może być wykonana za pomocą programu Paint, Edytor Postaci z pakietu Logomocja, Gimp lub innym programie do grafiki na licencji typy freeware.

Konkurs trwa przez cały rok szkolny do 20 maja.

Prace należy oddać w katalogu/folderze/teczce o nazwie takiej jak imię i nazwisko ucznia, zapisaną na  CD-ROM-ie lub jeśli praca zostanie wykonana w szkole np. na zajęciach dodatkowych we wskazanym przez nauczyciela folderze/teczce. Zalecanym typem zapisu do pliku jest format *.jpg; *.jpeg  lub  *.png

Pracę należy wykonać w domu lub szkole.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas. Na konkurs można oddać w jednym semestrze nie więcej niż 3 prace (3 pliki).

Parametry pliku będącego nośnikiem wykonanej pracy
Szerokość 1344 pikseli
Wysokość 960 pikseli
lub
Szerokość 960 pikseli
Wysokość 1344 pikseli

lub

Szerokość 1344 pikseli
Wysokość 1820 pikseli
lub
Szerokość 1820 pikseli
Wysokość 1344 pikseli

 

Przedmiot konkursu:
Wykonanie plakatu o określonej tematyce i zapisanie go w postaci pliku na dysku.
Dozwolone jest korzystanie z gotowych elementów pobranych np. z Internetu (pod warunkiem że autor strony wyrazi na to zgodę) i zdjęć (skanowanych lub z aparatu cyfrowego) pod warunkiem że łączna powierzchnia wymienionych elementów nie przekroczy 50% powierzchni plakatu.

Tematy:
1. „Nasze Gimnazjum” – przedstawiam (i zachęcam) uczniom klas szóstych naszą szkołę, atmosferę, bazę lokalową, ofertę programową, misję gimnazjum itp. (temat zalecany dla uczniów klas pierwszych)

2. „Jestem oryginalny” – czyli posługuję się legalnym oprogramowaniem komputerowym i nie słucham muzyki z pirackich nagrań. (temat zalecany dla uczniów klas drugich)

3. „Jak dorosnę to zostanę ...” – przedstawiam swoją drogę życiową po ukończeniu gimnazjum do momentu podjęcia wymarzonej pracy zarobkowej. (temat zalecany dla uczniów klas trzecich)

Prace na I semestr należy oddawać   do 18 grudnia.

Ogłoszenie wyników konkursu za I semestr.
Nastąpi w drugim tygodniu stycznia nowego roku

Ogłoszenie wyników konkursu za II semestr.
Nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca.

Nagrody
Najlepsze prace zostanę wyróżnione:
  oceną z informatyki lub techniki.
  dyplomem
  zamieszczeniem pracy na gazetce ściennej lub w gazetce „Kapsel”


Jacek Odolczyk