W naszej Szkole gotowość do strajku wyraziło 81% nauczycieli i pracowników Szkoły. Szkoła przystąpi do strajku, jeśli nie zostaną przyjęte uzgodnienia z przedstawicielami Rządu zaplanowane na piątek, 5 kwietnia.

Strajk od poniedziałku oznacza, że Dyrektor Szkoły zobowiązuje się do zapewnienia opieki dzieciom i uczniom, którzy w tym czasie nie mogą pozostać w domu.

Czas opieki godz. 800 - 1630

Informujemy też, że dołożymy wszelkich starań, aby pomimo ewentualnego strajku, odbyły się egzaminy gimnazjalny i ósmoklasistów.

Gdyby doszło do porozumienia strony Rządowej ze Związkami Zawodowymi, zajęcia 8 i 9 kwietnia odbędą się według planu.

10, 11 i 12 kwietnia (egzamin gimnazjalny) będą realizowane lekcje w klasach I –III według planu i w klasach VI, VII i VIII według podanego uczniom we wtorek (9 kwietnia) planu.

W tych dniach 10 -12 kwietnia nie odbywałyby się zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach IV – V.

         W dniach 15, 16, 17 kwietnia (egzamin ósmoklasisty) będą realizowane zajęcia w klasach I – III i w klasach IV – V według nowego, podanego wcześniej uczniom (9 kwietnia) planu.

W tych dniach 15, 16, 17 kwietnia nie odbywają zajęć oddziały przedszkolne i klasy gimnazjalne oraz klasy VI, VII i VIII.

         Ważne bieżące informacje będą podawane na stronie internetowej Szkoły!

 

List  MKO do rodziców

Rekrutacja w powiecie sochaczewskim będzie prowadzona w oparciu o stronę internetową zamieszczoną pod adresem:

https://sochaczew.edu.com.pl/


Rekrutacja w województwie łódzkim będzie prowadzona w oparciu o stronę internetową zamieszczoną pod adresem:

np. szkoły w Bolimowie

https://lodzkie.edu.com.pl/

Rekrutacja w Warszawie będzie prowadzona w oparciu o stronę internetową zamieszczoną pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl/

W dniach 20.03.2019 -22.03.2019

odbędą się w naszej szkole

Rekolekcje Wielkopostne

Zobacz Plan Rekolekcji

Rekolekcje dla uczniów Naszej Szkoły.

20-22.03.2019.

Rozkład jazdy autobusów podany był an godzinach wychowawczych w piątek 8 marca.

 

W związku z rekolekcjami wielkopostnymi

zmianie ulega termin spotkania z rodzicami

 z 20 marca na 27 marca ( środa).

 

 

 W porozumieniu ze Szkolną Radą Rodziców został ustalony nowy termin balu karnawałowego. Odbędzie się 21 lutego (w czwartek) według planu:

8:15 – 9:30                 kl. 0 – I

9:45 – 11:00               kl. II – III

11:15 – 12:45             kl. IV – VI

13:00 – 14:30             kl. VII – VIII + III G