Trochę historycznych zdjęć

Rada Pedagogiczna Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny konkurs na grafikę komputerową za I semestr roku szkolnego 2016/2017.

I miejsce – Aleksandra Radziejewska kl. 3E

II miejsce – Wiktoria Radkowska kl. 3B

III miejsce – Zuzanna Zdanowska kl. 3E 

Nagrodą za I miejsce będzie dyplom,

oraz cząstkowe oceny celujące z informatyki za I, II i III miejsce.

Organizator : Jacek Odolczyk

Szkolny konkurs na grafikę komputerową za II semestr roku szkolnego 2016/2017.

I miejsce – Aleksandra Radziejewska kl. 3E

II miejsce – Zuzanna Zdanowska kl. 3E 

Nagrodą za I miejsce będzie dyplom,

oraz cząstkowe oceny celujące z informatyki za I i II miejsce.

Organizator : Jacek Odolczyk

Szkolny konkurs na grafikę komputerową za II semestr roku szkolnego 2017/2018.

Do konkursu nie została zgłoszona żadna praca.

Wyniki: brak wyników.

 

Organizator : Jacek Odolczyk

Szkolny konkurs na grafikę komputerową

Laureatem konkursu została uczennica klasy IIb– Natalia Lot.

Nagrodą będzie dyplom na zakończenie roku szkolnego.

Organizator : Jacek Odolczyk

W etapie szkolnym konkursu „Od skutera do Harleya” w dniu 31 maja (wtorek) 2016 roku wzięło udział 16 uczniów. Test wiedzy obejmował 16 pytań. W rywalizacji udział wzięli głównie uczniowie uczęszczający na moduł „komunikacyjny”. Po części testowej odbyła się część pogadankowa. Panowie ze Stowarzyszenia Warsaw Chappter Poland H.O.G którzy przyjechali do naszej szkoły w ramach akcji „Od skutera do Harleya” pokazywali motocykle i opowiadali o nich odpowiadając na zadawane pytania. Na placu przed szkołą prezentowane były 4 motocykle typu Harley

Konkurs poprzedzony był prezentacją w sali teatralnej dla wszystkich uczniów klas pierwszych i grupy uczniów z klas drugich z zajęć technicznych „O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej”. Pan Dariusz Malinowski opowiadał o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza w ruchu jednośladów.

Do następnego etapu awansował jeden uczeń z naszej szkoły, który najlepiej napisał test. Informacja dotarła na e-mail. 22 czerwca uczeń klasy 2d Sebastian Grzyb będzie reprezentował naszą szkołę w finale konkursu. Uczeń ten wygrał eliminacje szkolne zdobywając 14 punktów. Przewiduję dla niego dyplom. Finał konkursu odbędzie się 22 czerwca o godz. 11.00 w Miasteczku Ruchu Drogowego Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10.

 

Jacek Odolczyk

Wzory fizyczne nie są mi straszne

 

            Zakończył się dwuetapowy konkurs z fizyki. Jego celem było kształcenie umiejętności posługiwania się wzorami fizycznymi, kształcenie umiejętności zamiany jednostek oraz ćwiczenie i utrwalenie znajomości wzorów, symboli i jednostek wielkości fizycznych. Przyjęte w regulaminie cele zostały osiągnięte. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentują wysoki poziom wiadomości i umiejętności w zakresie zagadnień objętych konkursem.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie:

Kategoria klas pierwszych:

        Olga Daczko kl.Ib

        Wiktoria Wrublewicz kl.Ic

Kategoria klas drugich:

        Natalia Pęśko kl.IIc

Kategoria klas trzecich:

       Przemysław Pąk kl.IIId

                                                                                                           Gratulujemy!!!

 

                                      Organizator: B. Bęzel – n-l fizyki