KLASA 4 (32 GODZ.)

Tytuły lekcji i tematy z podręcznika

Liczba godzin

1.   Zaczynamy...

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Projekt Komputerowy słownik

1

2.   Twoja wizytówka

Łączenie tekstu i ilustracji – edytor grafiki, np. Paint

1

3.   Co nowego w szkole?

Tworzenie listy – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

4.   Czy masz edytor tekstu?

Nie tylko Word – edytor tekstu Apache OpenOffice Writer

1

5.   Czy potrafisz szybko pisać?

Szybkie pisanie na klawiaturze, słownik – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

6.   Pilnuj lekcji!

Tworzenie tabeli – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

7.   Autoportret

Rysowanie – edytor grafiki, np. Paint

1

8.   Portret twojej klasy

Przygotowanie tekstu do druku – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

9.   Pokaż, jaki jesteś

Tworzenie slajdu – program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

1

10.  Przyroda z komputerem

Tworzenie prezentacji – program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

1

11.  Hieroglify?

Czcionki graficzne i symbole – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

12.  Niech wszyscy wiedzą

Ilustrowanie i formatowanie tabeli – edytor tekstu, np. Microsoft Word, edytor grafiki, np. Paint

1

13.  Bezpiecznie w sieci

Poznanie zasad bezpieczeństwa w internecie

1

14.  Znajdź w sieci

Wyszukiwanie danych w internecie – wyszukiwarka, np. Google

1

15.  Język polski w internecie

Łączenie tekstów – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

16.  Czyj to zamek?

Pisanie i ilustrowanie opowiadania – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

17.  Książka z obrazkami

Przygotowanie wspólnego dokumentu (książki) – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

18.  Goście mile widziani

Projektowanie i drukowanie zaproszeń – edytor tekstu, np. Microsoft Word.

1

 

Tytuły lekcji i tematy z podręcznika

Liczba godzin

19. Sprawdź słówko

Wstawianie obrazków do tabeli – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

20. Czy znasz ikony programów?

Tworzenie własnej ikony – edytor grafiki, np. Paint

1

21. Scratch – co to jest?

Instalacja programu Scratch, zakładanie konta użytkownika

1

22. Scratch – duszki i skrypty

Przeglądanie przykładowego projektu i korzystanie z edytora obrazów w Scratchu

1

23. Scratch – teksty i dźwięki

Budowanie projektu z tekstem i dźwiękiem w Scratchu

1

24. Scratch – rysuj z Mruczkiem

Rysowanie kolorowym pisakiem na scenie w Scratchu

1

25. Liczby w komórkach

Wprowadzanie i analiza danych – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

26. Kolorowe słupki

Pierwsze wykresy w arkuszu – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Nie tylko Excel – arkusz kalkulacyjny Apache OpenOffice Calc

1

28. A ty rośniesz...

Tworzenie wykresu kolumnowego, analiza wyników – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

29. Matematyka z komputerem

Tworzenie formuł – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

30. O czym mówią dane?

Porządkowanie danych w tabelach i na wykresach – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

31. Projekt Komputerowy słownik

Podsumowanie pracy nad całorocznym projektem

1

32. Podsumowanie i ocenianie

1

 

 

AUTORZY: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

Przyroda z komputerem. Prezentacja o lesie.

 

1 Slajd Tytułowy ( Las)

          autor: Imię Nazwisko kl. 4g

2,3,4 Slajd (Tytuł i zawartość)

        zdjęcia drzew lub zwierząt z podpisami

5. Slajd (Sam tytuł) KONIEC

 

Kilka zdjęć do prezentacji.

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

1. Do pracowni uczniowie wchodzą jedynie pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
3. Komputer można włączyć lub wyłączyć tylko za zgodą nauczyciela.
4. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowisku.
5. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

Uczniom zabrania się:
a. samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania;
b. wykonywanie jakichkolwiek napraw;
c. przyłączania i odłączania klawiatury, myszy, monitora, rozkręcania jednostki centralnej;
d. dotykania ekranu monitora ani też przesuwania sprzętu;
e. wprowadzania zmian w strukturze danych na dyskach komputerów; czy żadnych zmian w plikach systemowych;
f. instalowania przyniesionych z zewnątrz i usuwania programów
zainstalowanych przez opiekuna pracowni;
g. przesyłania wiadomości do innych użytkowników bez zgody nauczyciela.

6. Zabrania się korzystania z dyskietek, dysków wymiennych, MP3 i MP4 bez sprawdzenia ich programem antywirusowym.
7. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
8. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące prace
inne niż wynikające z planu lekcji, zostaną ukarane.
9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko. Po uzyskaniu
zgody nauczyciela uczeń może opuścić salę.
10. Wszelkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem tj. iskrzenia, wydobywający się dym z komputera, wyczucie swądu lub
spostrzeżenie innych objawów mogących spowodować pożar należy
natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


W pracowni komputerowej są zachowane następujące warunki BHP:

ˇ        odpowiednie biurko z stosownie dużym blatem, pozwalającym zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm), krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia;
ˇ        prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
ˇ        odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 0 C, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
ˇ        odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium uciążliwości (ochrona podstawowa 60dB, ochrona osiągalna 45dB);
ˇ        wystrój pomieszczenia otoczenia monitorów zapewnia barwy ochronne dla wzroku, tj. pastelowe, zielone lub seledynowe kolory ścian, blatów, obić, itp.;
ˇ        uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (10 min. po 1 godz. lekcyjnej pracy w przypadku dużego obciążenia wzroku i trudnych zadań oraz 10 min. po 2 godz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkowanego obciążenia pracą i średniego obciążenia zadaniami);
ˇ        monitory niemigające o zmniejszonym promieniowaniu, skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie;
ˇ        podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.

Poznajemy czcionki. W zestawach znaków szukamy obrazków.

Wstawiamy teksty i obrazki do tabeli.

Zasady bezpieczeństwa w internecie

Podkategorie

do lekcji w oddziałach gimnazjalnych klasa 3

do lekcji w klasach czwartych

do lekcji w klasach siódmych

do lekcji w klasach ósmych

do lekcji w klasach piątych

do lekcji w klasach szóstych