Бидний хийдэг зүйл

карьер олборлох орон нутгийн

Биднээс асуугаарай

Олборлох салбарын төрийн ба орон нутгийн өмчит ...

2020-3-27 · Түүнээс хойш хорь гаруй жил өнгөрөхөд өнөөдөр орон нутгийн өмчийн хувь хэмжээ хэвээрээ, харин 49 хувь нь ихээхэн төвлөрч 2019 оны байдлаар Ажнай корпораци ХХК 19,69 хувь, Шандас импекс ХХК 16,71 хувийг тус тус эзэмшдэг …

Биднээс асуугаарай

ОРОН НУТАГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2014-11-12 · ОРОН НУТАГТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 1.Орон нутгийн захиргаа, удирдлагуудад Олон талын мэдээлэл авах, асуудлыг шийдэх алтернатив хувилбарууд бий болох, асуудлыг шийдвэрлэх хамтрагчидтай болох

Биднээс асуугаарай

орон нутгийн өрхийн Public Disclosure Authorized ...

2018-6-20 · Орон нутгийн түвшинд хийгдсэн судалгаа нь улс орны түвшинд биш, муж (states/provinces), ... Олборлох салбарыг олборлолтын хэлбэрээр нь том уурхай, бичил уурхай гэж …

Биднээс асуугаарай

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод хянан ...

2021-2-2 · ОЛБОРЛОХ ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫГ ОРОН НУТГИЙН ТВШИНД ХЭРЭГЖ ЛЭХ ДЭД ЗВЛЛИЙН ЛГЭРЧИЛСЭН ДРЭМ Нэг. Ернхий з …

Биднээс асуугаарай

орон нутгийн өрхийн Public Disclosure Authorized ...

2018-6-20 · Орон нутгийн түвшинд хийгдсэн судалгаа нь улс орны түвшинд биш, муж (states/provinces), ... Олборлох салбарыг олборлолтын хэлбэрээр нь …

Биднээс асуугаарай

Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээг ...

2021-2-2 · орон нутгийн иргэд олборлох салбараас хувь хүртэх боломж багатай (ХЭСЭГЧИЛСЭН) ЗАЛРУУЛГА Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулснаар хувь хүртэх боломжийг …

Биднээс асуугаарай

ОРОН НУТАГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

2014-11-12 · ОРОН НУТАГТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 1.Орон нутгийн захиргаа, удирдлагуудад Олон талын мэдээлэл авах, асуудлыг шийдэх алтернатив …

Биднээс асуугаарай

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд ...

2019-3-15 · Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд байгаль орчны асуудлыг тусгах, гэрээ байгуулах талаар чадавх бэхжүүлэх нь МЕРИТ төслийн төлөвлөгөөт ажил №17479-МОН …

Биднээс асуугаарай

МОНГОЛЫН ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД ...

2021-2-2 · МОНГОЛЫН ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧЛАГА ... 5.3.2 Орон нутгийн хэмжээний урсгалын нэгтгэлийн үр дүн: орлогын урсгалаар....128 6 …

Биднээс асуугаарай

Олборлох салбарын төрийн ба орон нутгийн өмчит ...

2020-3-27 · Түүнээс хойш хорь гаруй жил өнгөрөхөд өнөөдөр орон нутгийн өмчийн хувь хэмжээ хэвээрээ, харин 49 хувь нь ихээхэн төвлөрч 2019 оны байдлаар Ажнай корпораци ХХК 19,69 …

Биднээс асуугаарай

Бичил уурхайн хэлбэрээр ашигт малтмал олборлох талаар нөхөрлөлөөс гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч Газрын тухай хуулийн 16.1.11-д заасан зориулалтаар орон нутгийн тусгай …

Биднээс асуугаарай

ОҮИТБС Орон нутаг

ОҮИТБС Орон нутаг. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 222-р тогтоолын дагуу Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын дэд зөвлөлийг орон …

Биднээс асуугаарай

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод хянан ...

2021-2-2 · ОЛБОРЛОХ ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫГ ОРОН НУТГИЙН ТВШИНД ХЭРЭГЖ ЛЭХ ДЭД ЗВЛЛИЙН ЛГЭРЧИЛСЭН ДРЭМ Нэг. Ернхий з йл 1. Энэхүү дүрмийн зорилго нь Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод ...

Биднээс асуугаарай

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд ...

2019-3-15 · Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд байгаль орчны асуудлыг тусгах, гэрээ байгуулах талаар чадавх бэхжүүлэх нь МЕРИТ төслийн төлөвлөгөөт ажил №17479-МОН, №17480-МОН Хүлээн авсан: МЕРИТ төсөл

Биднээс асуугаарай

ОЛБОРЛОХ ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ...

2021-2-2 · Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын орон нутгийн салбар зөвлөлийг нийслэл, 11 аймагт байгуулан ажиллаж байна. 4. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.10-т "тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн

Биднээс асуугаарай

МЛ Л ХА АЛА АЛ Л Л

2016-6-23 · ОНХС Орон нутгийн хөгжлийн сан ОҮИТБС Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга ТББ Төрийн бус байгууллага УИХ Улсын Их Хурал УУЯ Уул уурхайн яам ХБОБНГ …

Биднээс асуугаарай

Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээг ...

2021-2-2 · 2021-2-2 · орон нутгийн иргэд олборлох салбараас хувь хүртэх боломж багатай (ХЭСЭГЧИЛСЭН) ЗАЛРУУЛГА Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулснаар хувь хүртэх боломжийг нэмэгдүүлнэ

Биднээс асуугаарай

ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ...

2021-2-2 · тэргүүлсэн, анхдагч улс билээ. Монгол улсын ОҮИТБС-ын тайлан нь олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын зүгээс байгаль орчинд зарцуулж буй хөрөнгө, хувь нэмэр болон орон нутгийн

Биднээс асуугаарай

ОҮИТБС Орон нутаг

ОҮИТБС Орон нутаг. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 222-р тогтоолын дагуу Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын дэд …

Биднээс асуугаарай

ОЛБОРЛОХ ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ...

2021-2-2 · Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын орон нутгийн салбар зөвлөлийг нийслэл, 11 аймагт байгуулан ажиллаж байна. 4. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.10-т "тусгай …