Dla ośmioklasisty linki do stron rekrutacji prowadzonej drogą elektroniczną

Powiat Sochaczew: https://sochaczew.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html Strona jeszcze nie działa w pełnym zakresie, podawane są jedynie ogłoszenia (np. o webinariach).

Miasto Warszawa i okolice (np. Żyrardów):

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

17 maja o godz. 8.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji (zakładanie konta na podstawie nr PESEL) do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych

przez m.st. Warszawę pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl. Portal już działa, niektóre szkoły wprowadziły już swoją ofertę. Warto przeczytać harmonogram i aktualności.

Województwo Łódzkie (np. Bolimów): https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

----------------------------------------

UWAGA Niektóre szkoły nie są objęte rekrutacją elektroniczną(np. w Błoniu, w Szymanowie). Tam zgłoszenie (podanie o przyjęcie do szkoły)  dostarczać należy bezpośrednio do danej szkoły.

----------------------------------------

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

-------------------------------------- 

Terminy rekrutacji wg strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

---------------------------------------

Portal do wyszukiwania szkół:

- rodzaju szkoły: publiczna, niepubliczna,

- typie szkoły: liceum, technikum, szkoła branżowa,

- lokalizacji: dzielnice, wybrany obszar,

- rankingach,

- przedmiotach rozszerzonych,

- dniach otwartych.

------------------------
w lipcu może być przydatny adres strony www
strona do logowania się i sprawdzania wyniku egzaminy ośmioklasisty: https://wyniki.edu.pl/login
------------------------
Na podstawie stron men.gov.pl i kuratorium.waw.pl wiadomości wybrał i opracował Jacek Odolczyk.
 
-------------------
filmiki z YouTube:
2.  Wstępniak (może nie warto jeśli oglądałeś punkt. 1): https://www.youtube.com/watch?v=SCGPVC4SBqg
 
 
 
 
 

Program merytoryczny i wykaz literatury

przedmiotowego konkursu informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego.
 2. Implementacja zadań algorytmicznych w języku programowania Python.
  1. etap 1 – z zakresu grafiki i obliczeń;
  2. etap 2 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list jednopoziomowych;
  3. etap 3 – z zakresu grafiki i obliczeń, przetwarzania napisów oraz list wielopoziomowych.
 3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość sposobów reprezentowania informacji, zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
 4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 5. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 6. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

W szczególności:

 

 1. Podstawowe konstrukcje języka Python i polecenia grafiki żółwia. Stosowanie instrukcji wejścia i wyjścia, operacje arytmetyczne i logiczne, instrukcja przypisania, instrukcje warunkowe i pętle o określonej liczbie powtórzeń i z warunkiem, zmienne, napisy i listy (etap 2 i 3) oraz inne struktury danych. Definiowanie własnych funkcji oraz stosowanie funkcji wbudowanych (np. pierwiastek). Stosowanie rekurencji.
 2. Kolejne kroki rozwiązywania zadań: analiza treści, opracowanie algorytmu, implementacja i testowanie. Podział problemu na podproblemy.
 3. Wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań: kwadrat i jego przekątna, trójkąt równoboczny i jego wysokość, inne wielokąty, podział kąta na n-równych części i inne. Wyznaczanie proporcji elementów i skalowanie rysunków. Odnajdywanie elementów podobnych.
 4. Reprezentowanie liczb, napisów i obrazów w komputerze.
 5. Kodowanie obrazów za pomocą liczb, napisów i list.
 6. Podstawowe algorytmy na liczbach całkowitych, w tym: badanie podzielności liczb, badanie pierwszości liczb, algorytm Euklidesa – NWD i NWW. Badanie własności liczb.
 7. Przetwarzanie napisów według określonej reguły, palindromy i anagramy. Permutacje i kombinacje.
 8. Wyszukiwanie w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym, zliczanie elementów, minimum i maksimum oraz sortowanie.
 9. Zagadnienia związane z szyfrowaniem. Różne rodzaje szyfrów.
 10. Badanie relacji między elementami, struktury drzewiaste i grafowe. Zadania związane z labiryntem.
 11. Niedziesiątkowe systemy liczbowe. Przeliczanie liczb między systemami.
 12. Wykorzystywanie losowości w zadaniach.
 13. Ocena algorytmów. Złożoność czasowa algorytmów.
 14. Testowanie rozwiązań dla parametrów zgodnych z treścią zadania.
 15. Korzystanie z wbudowanej pomocy.

Wykaz literatury dla Konkursu Logia

 1. Bhargava A., Algorytmy. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion
 2. Dawson M. , Python dla każdego. Podstawy programowania, Wydawnictwo Helion
 3. Jason R. Briggs, Python dla dzieci. Programowanie na wesoło, Wydawnictwo Naukowe PWN
 4. Sande W., Sande C., Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie początkujących, Helion
 5. Sysło M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Helion
 6. Tomasiewicz J., Zaprzyjaźnij się z algorytmami - przewodnik dla początkujących i średniozaawansowanych, PWN
 7. Vorderman C., Programowanie jakie to proste! Wydawnictwo Arkady
 8. Zanurkuj w Pythonie - Wikibooks, biblioteka wolnych podręczników, http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie
 9. Platforma edukacyjna OEIiZK, http://programowanie.oeiizk.edu.pl
 10. Platforma edukacyjna OEIiZK, http://python.oeiizk.edu.pl
 11. Zbiór zadań i bank zadań na stronie konkursu LOGIA http://logia.oeiizk.waw.pl
 12. Dokumentacja języka Python http://docs.python.org/3/
 13. Dokumentacja modułu Turtle języka Python http://docs.python.org/3.8/library/turtle.html

 

 

Przedmiot 

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia 

Wagi ocen 

Kod oceny 

matematyka 

Praca domowa 

1 

PD 

Odpowiedź ustna, aktywność, zadanie dodatkowe 

2 

ODP, A, ZD 

Kartkówka 

3 

KRT 

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu, konkurs, projekt 

4 

SP, PSP, KON, PR 

informatyka 

Praca na lekcji, praca domowa, odpowiedź 

1 

PNL, PD, ODP 

Kartkówka, krótki test z kilku ostatnich lekcji, zadanie dodatkowe np. w ramach koła, udział w akcjach z wykorzystaniem TI, udział w konkursach 

2 

KRT, TE1, ZD, KON 

Sprawdzian, test ze strony wsipnet.pl, prezentacja wygłaszana na forum klasy lub szkoły, wysokie miejsca w konkursach, projekt 

3 

SP, TE2, PRE, KON, PR 

Biologia, chemia, fizyka, geografia 

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu, osiągnięcie w konkursie pozaszkolnym 

3 

SP, PSP, KON 

Kartkówka, odpowiedź ustna, osiągnięcie w konkursie szkolnym, projekt 

2 

KRT, ODP, KON, PR 

Praca domowa, aktywność, praca na lekcji/w grupach, indywidualnie 

1 

PD, A, PNL 

technika 

Praca na lekcji, praca domowa, odpowiedź 

1 

PNL PD, ODP 

Kartkówka, krówki test z kilku ostatnich lekcji, za dodatkowe zadanie np. w ramach koła, udział w konkursach 

2 

KRT, TE1, ZD, KON 

Sprawdzian, test na kartę rowerową, sprawdzian z opanowania jazdy na rowerze, test ze strony WSIPNET.pl, prezentacja wygłaszana na forum klasy lub szkoły, wysokie miejsca w konkursach 

3 

SP, TE3, SPR, TE2, PRE, KON 

 

Klasy 6

1 tydzień kwarantanny kl.6 (moodle-typy plików graficznych)

2 tydzień kwarantanny kl.6 (Excel-ŚREDNIA)

3 tydzień kwarantanny kl.6 (Excel - tik-tak)

4 tydzień kwarantanny kl. 6 (Excel - reszka)

5 tydzień kwarantanny kl. 6 (Liczby z kresek kreski z liczb)

6 tydzień kwarantanny kl. 6 Kodowanie liter 

7 tydzień kwarantanny kl. 6 Wysyłać czy udostępniać. Kodowanie liter. Ćwiczenia w Excelu i Teamsach

8 tydzień kwarantanny kl. 6 Pomoc z angielskiego. Korzystamy z zasobów sieci

9 tydzień kwarantanny kl. 6. Akademia matematyki. KhanAcademy

10 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Dziel się wiedzą

11 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Komputery w pracy

12 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Astronomia z komputerem

13 tydzień kwarantanny kl. 6. Temat: Liternet

Klasy 7

1 tydzień z przed kwarantanny kl.7. Dzień Bezpiecznego Internetu

 1 tydzień kwarantanny kl.7 KhanAcademy Algorytmy

2 tydzień kwarantanny kl.7 Pisz sprawnie i ładnie. Jak to się pisze?

2,5 tydzień kwarantanny kl.7 Sposoby przedstawiania algorytmów online epodręcznik

3 tydzień kwarantanny kl.7 Kształty poezji

4 tydzień kwarantanny kl.7 Plakat

5 tydzień kwarantanny kl.7 Dialog z maszyną

6 tydzień kwarantanny kl.7 Portfolio z tekstami

7 tydzień kwarantanny kl.7. Kompozycje graficzne w programie GIMP

8 tydzień kwarantanny kl.7. Filtry w edytorze grafiki Gimp

9 tydzień kwarantanny kl.7. Proste animacje w programie GIMP 

10 tydzień kwarantanny kl.7. Cyfrowy montaż filmu

11 tydzień kwarantanny kl.7. Projekt prezentacji. Prezentacja drzew i innych roślin.

12 tydzień kwarantanny kl.7. Multimedialna prezentacja

13 tydzień kwarantanny kl.7. Moja własna aplikacja na telefon.

Klasy 8

1 tydzień kwarantanny kl. 8 KhanAcademy „Podróż w krainę kryptografii”

2 tydzień kwarantanny kl. 8 Korzystamy z funkcji LICZ.JEŻELI

3 tydzień kwarantanny kl. 8 Egzamin ośmioklasisty Webinarium

4 tydzień kwarantanny kl. 8 Kości zostały rzucone

5 tydzień kwarantanny kl. 8 Fraktale w smartfonie. Fraktale w Scratchu.

6 tydzień kwarantanny kl. 8 Kolorowa płaszczyzna - Scratch 

7 tydzień kwarantanny kl. 8 Gra w życie. Część 1.

7,5 tydzień kwarantanny kl. 8 Gra w życie. Część 2.

8 tydzień kwarantanny kl. 8. Zdjęcia czyli film. Podróże z komputerem  

9 tydzień kwarantanny kl. 8. Temat: Mały robot - Android

10 tydzień kwarantanny kl. 8. Ze smartfonem na piechotę . Tworzenie stron internetowych. Język CSS

11 tydzień kwarantanny kl. 8. Rozszerzona rzeczywistość – tuż obok

12 tydzień kwarantanny kl. 8. Rozszerzona rzeczywistość – kosmos 

 Przeczytaj o zdalnym nauczaniu w telewizji

 

 

 

 

1.   Quiz czy znasz Pythona  https://www.quizme.pl/q/aratron/jak_dobrze_znasz_jezyk_programowania_python

Zanim zaczniemy

Przypominam, jak zainstalować środowisko IDLE. Dla osób wolących pracować online (grafika żółwia) polecam korzystanie z Piaskownicy lub stron Trinket i Repl.it

Instalacja środowiska Python

2.   Programowanie w Pythonie Dokumentacja w języku angielskim Kliknij link https://docs.python.org/3/library/turtle.html, aby otworzyć zasób.

3.  Programowanie w Pythonie © OEIiZK. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl, aby otworzyć zasób.

4. Turtle Trinket Kliknij link https://trinket.io/turtle, aby otworzyć zasób.

5. Repl.it  Kliknij link https://repl.it/languages/python_turtle, aby otworzyć zasób.

Rysujemy z żółwiem

6. Piaskownica

7. Żółw, pętle i funkcje

8.  Żółw i kolory

8a. Zadania seria A do wykonania +Zadanie - posadzka

Funkcje, które liczą

9.  Instrukcja warunkowa

10.  Proste obliczenia

11. Funkcje matematyczne

11b.   Zadania seria B do wykonania

11c.   Zadania seria C do wykonania

11d.   Zadania seria D do wykonania

12. Losowość w Pythonie

13.  Zadanie korale ****      Zadanie rabata *****

Powtarzamy inaczej

14. Złożone obliczenia

15. Losowe kolory w Pythonie

16.  Liczymy powtórzenia

17. Rysowanie schodów

18.  Zadania seria E do wykonania

Skalowanie i rekurencja

19. Skalujemy rysunki

20. Rysujemy drzewa

21.  Rysujemy Kocha

22.  Rekurencja

22a. Zadania seria F do wykonania

22b. Zadanie schody

23.  Zadania seria G do wykonania

24. Zadania seria H do wykonania

25. Zadanie kwadraty posadzka

26. Zadanie latawce

===========;););)=)=0,    =====)

 

Polecam stronę prowadzoną przez OEIiZK w Warszawie: http://programowanie.oeiizk.edu.pl/#!/

 

oraz: 

Programowanie w Pythonie © OEIiZK

Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl, aby otworzyć zasób.

Pythonowe początki

Kliknij link http://youtu.be/n-mFQ2JqO8o, aby otworzyć zasób.

Tutaj można poćwiczyć rysowanie.

Podstawy pracy z modułem turtle

Kolor i grubość pisaka

Funkcje bez parametru

W jaki sposób definiujemy funkcje bezparametrowe w Pythonie

Instrukcja iteracji

Wprowadzamy pętlę for.

Zamalowywanie figur

Funkcje z parametrem

W jaki sposób definiujemy funkcje z parametrami w Pythonie

Zagnieżdżone powtarzanie

 
Zmienne

Korzystanie ze zmiennych w Pythonie

 

Więcej o kryptografii (www.crypto-it.net)

Kliknij link http://www.crypto-it.net/, aby otworzyć zasób.

Różne szyfry i ich implementacje

Kliknij link https://mattomatti.com/pl/mcipher, aby otworzyć zasób.
 
 O szyfrach i ich łamaniu - cz. 1
Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=mehs-y0PEIs, aby otworzyć zasób.

O szyfrach i ich łamaniu - cz. 2

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=MdF8P2jP7no, aby otworzyć zasób.

Materiały dydaktyczne o Enigmie

Kliknij link https://enigma.umww.pl/zagraj/, aby otworzyć zasób.

RSA - omówienie

Jak złamać hasło

Siła hasła (j. polski)

Kliknij link https://password.kaspersky.com/pl/, aby otworzyć zasób.
 

Siła hasła (j. angielski)

Kliknij link http://www.passwordmeter.com/, aby otworzyć zasób.
 
 
 
 

 

 

Polecam stronę prowadzoną przez OEIiZK w Warszawie: http://programowanie.oeiizk.edu.pl/#!/

oraz: http://pythontutor.com/live.html#mode=edit

oraz: http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit

oraz: 

Tagxedo - Word Cloud with Styles www.tagxedo.com
Szkolenia - OEIIZK https://www.oeiizk.waw.pl/oferta/szkolenia/
Platforma Obsługi Szkoleń - OEIiZK https://pos.oeiizk.waw.pl/site/login
Code.org https://studio.code.org/s/course4?viewAs=Student
Start Podreczniki www.epodreczniki.pl/begin/
GODZINA KODOWANIA godzinakodowania.pl
Mistrzowie Kodowania | Bo każdy może być programistą! mistrzowiekodowania.pl
Python 101 materiały Koduj z Klasą — Python 101 0.5 - dokumentacja python101.readthedocs.io/pl/latest/

 

A teraz sprawdzamy umiejętności:

0. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/1_polecenia.html

1. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/2_wprawki.html

2. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/1_eksperymenty.html

3.  http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/3_for.html

4. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/4_szlaczki.html

5. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/5_for2.html

6. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/7_funkcjebp.html

7. http://youtu.be/n-mFQ2JqO8o

8. http://python.oeiizk.edu.pl

 • Kliknij link https://thecodebreakers.org/, aby otworzyć zasób.

 11. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/2a_napisy_petla.html

12. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/2b_instrukcja_warunkowa.html

13. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3a_ascii.html

14. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3b_operacje_liczby.html

15. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3c_szyfrowanie.html

16. Kliknij link https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/18-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-tekstu/, aby otworzyć zasób.

17. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_enigma/3d_cezar.html

18. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_grafika2017/10_for3.html

19.  https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/18-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-tekstu/

20.  https://informatyka.wsip.pl/informatyka-1/18-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-tekstu/#quiz

21. http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_algorytmy/6_listy_skladane.html,

22. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1b_skalowanie.html, aby otworzyć zasób.

23. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1c_warunkowa_prosta.html, aby otworzyć zasób.

24. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1c_warunkowa_zlozona.html, aby otworzyć zasób.

25.  Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1a_obliczenia.html, aby otworzyć zasób.

26.  Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1a_zmienne.html, aby otworzyć zasób.

27.  Kliknij link https://youtu.be/VEctyZGROGU, aby otworzyć zasób.

28. Kliknij link https://youtu.be/-isRkkaAR5w, aby otworzyć zasób.

29. Kliknij link http://python.oeiizk.edu.pl/ematerialy/python_obliczenia/1d_petlafor.html, aby otworzyć zasób.