Dnia 24 stycznia ( w czwartek ) odbędzie się zebranie z rodzicami, podczas którego wychowawcy przedstawią wyniki w nauce i zachowanie uczniów  w  I semestrze r. szkol. 2018/2019.

Plan zebrań:

godz. 17: 00 – kl. I – III

godz. 17: 30 – kl. IV – VII

godz. 18:00 – kl. VIII i III G

Ważne informacje dla Rodziców klas I, VIII i III G:

o godz. 17: 00 – odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas I dotyczące przeprowadzenia przesiewowych badań wzroku ( Kajetany) - świetlica szkolna;

o godz. 17: 30 – w sali teatralnej ( budynek G ) odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych rodziców uczniów kl. III G i VIII z p. Ewą Odolczyk – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczące propozycji edukacyjnej przygotowanej przez tę szkołę dla uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową;

o godz. 17:30 ( j.w.) – w świetlicy szkolnej ( budynek SP ) odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych rodziców uczennic klas VIII i III G z s. Dyrektor Prywatnej Szkoły s. Niepokalanek w Szymanowie dotyczące propozycji edukacyjnej przygotowanej przez tę szkołę dla dziewcząt kończących gimnazjum i szkołę podstawową;

o godz. 18: 40 – odbędzie się spotkanie dyrektora Szkoły ze Szkolną Radą Rodziców – dotyczące posumowania pracy szkoły w I semestrze.

Serdecznie zapraszamy

WAŻNE

Szanowni Rodzice,

Zmieniamy termin dnia otwartego – 9 stycznia (środa), godz. 1700 - 1900.

Wtedy zostaną przekazane informacje dotyczące proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania na półrocze.

W dniach 6 i 7 grudnia uczniowie naszej szkoły świętowali dzień świętego Mikołaja-Mikołajki. Z tej okazji każda klasa miała przygotować mały upominek dla kolegów z innej klasy.

 

Gdy już nadszedł oczekiwany dzień, Rada Samorządu Uczniowskiego przebrana w świąteczne stroje wędrowała od sali do sali, by życzyć innym uczniom szczęśliwych świąt. Nasi kolędnicy wręczyli słodkości zniecierpliwionym kolegom.

 

W całej szkole czuć było klimat zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia. Pięknie udekorowane sale, pachnące choinki i ogromna fantazja dzieci, które w strojach reniferów, Mikołajów, aniołów i choinek wypełniały korytarze podczas przerw, pozwoliły nam oderwać nasze myśli od szkolnej codzienności.

Konkurs filmowy "Historie zapisane w obrazie"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w konkursie filmowym organizowanym przez OEIiZK w Warszawie. 

List Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Zobacz

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów trzeciej klasy gimnazjum na spotkanie ,,Bezpieczeństwo dzieci online” w dniu 14 listopada o godzinie 17.30 w sali teatralnej.

 

Pedagog i psycholog

Anna Rękawek

Beata Pożarska