Drodzy Rodzice!

            W związku z sytuacją w oświacie i podjętą przez nas decyzją o przyłączeniu się do strajku ogólnopolskiego czujemy się w obowiązku wyjaśnić  Państwu powody naszej decyzji i stanowisko w sprawie reformy oświatowej.

            Nasz protest nie ma twarzy politycznej. Walczymy nie tylko o godne życie  i uposażenie, ale także o szacunek i prestiż pracy nauczyciela oraz adekwatne do potrzeb samorządów finansowanie oświaty. Uważamy, że długoletnie zaniedbania i wprowadzane zmiany nie służą naszym dzieciom i powodują chaos w oświacie (podwójny rocznik, przeciążenie siódmoklasistów i ósmoklasistów, dwuzmianowość, źle napisana podstawa programowa).

            Nie mogliśmy dłużej trwać w bierności i zgadzać się milcząco na dalsze lekceważenie naszych głosów i doświadczenia zawodowego.

            Zaprotestowaliśmy właśnie dlatego, że nie chcemy, aby za niewłaściwe decyzje zapłaciły nasze dzieci i cała polska edukacja.

            Dziękujemy za głosy wsparcia i zrozumienia tym wszystkim, którym bliska jest polska oświata.

 

Nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczący

 w strajku ogólnopolskim, strajkujący

w SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

 


 

W dniach 15-17.04.2019r. Egzamin Ósmoklasisty  u nas odbędzie się.

Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00, uczniowie mają wstawić się w szkole o godzinie 8:00.

POWODZENIA

 

Szanowni Rodzice

W przypadku rozpoczęcia strajku w dn. 8 kwietnia dojazdy uczniów do szkoły zostają zawieszone.

Na egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów uczniowie zostaną dowiezieni według rozkładu:

10 i 11 kwietnia   przywóz 800 odwóz 1340

12 kwietnia           przywóz 800 odwóz 1240

15 kwietnia           przywóz 800 odwóz 1210

16 kwietnia           przywóz 800 odwóz 1140

17 kwietnia           przywóz 800 odwóz 1120

W naszej Szkole gotowość do strajku wyraziło 81% nauczycieli i pracowników Szkoły. Szkoła przystąpi do strajku, jeśli nie zostaną przyjęte uzgodnienia z przedstawicielami Rządu zaplanowane na piątek, 5 kwietnia.

Strajk od poniedziałku oznacza, że Dyrektor Szkoły zobowiązuje się do zapewnienia opieki dzieciom i uczniom, którzy w tym czasie nie mogą pozostać w domu.

Czas opieki godz. 800 - 1630

Informujemy też, że dołożymy wszelkich starań, aby pomimo ewentualnego strajku, odbyły się egzaminy gimnazjalny i ósmoklasistów.

Gdyby doszło do porozumienia strony Rządowej ze Związkami Zawodowymi, zajęcia 8 i 9 kwietnia odbędą się według planu.

10, 11 i 12 kwietnia (egzamin gimnazjalny) będą realizowane lekcje w klasach I –III według planu i w klasach VI, VII i VIII według podanego uczniom we wtorek (9 kwietnia) planu.

W tych dniach 10 -12 kwietnia nie odbywałyby się zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach IV – V.

         W dniach 15, 16, 17 kwietnia (egzamin ósmoklasisty) będą realizowane zajęcia w klasach I – III i w klasach IV – V według nowego, podanego wcześniej uczniom (9 kwietnia) planu.

W tych dniach 15, 16, 17 kwietnia nie odbywają zajęć oddziały przedszkolne i klasy gimnazjalne oraz klasy VI, VII i VIII.

         Ważne bieżące informacje będą podawane na stronie internetowej Szkoły!

 

List  MKO do rodziców

Rekrutacja w powiecie sochaczewskim będzie prowadzona w oparciu o stronę internetową zamieszczoną pod adresem:

https://sochaczew.edu.com.pl/


Rekrutacja w województwie łódzkim będzie prowadzona w oparciu o stronę internetową zamieszczoną pod adresem:

np. szkoły w Bolimowie

https://lodzkie.edu.com.pl/

Rekrutacja w Warszawie będzie prowadzona w oparciu o stronę internetową zamieszczoną pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl/

W dniach 20.03.2019 -22.03.2019

odbędą się w naszej szkole

Rekolekcje Wielkopostne

Zobacz Plan Rekolekcji

Rekolekcje dla uczniów Naszej Szkoły.

20-22.03.2019.

Rozkład jazdy autobusów podany był an godzinach wychowawczych w piątek 8 marca.