Terminarz konkursu LOGIA20

Najważniejsze terminy

Nauczyciel zgłasza szkołę do konkursu Logia20 od 10.10 do 6.11.

Etap Zadania Termin
I (szkolny) Rozwiązywanie testu z ogólnej wiedzy informatycznej i algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki
oraz definiowania funkcji liczbowych.
od 16 października
do 6 listopada 2019
godz. 14:00
II (rejonowy) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania
napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych.
14 stycznia 2020
godz. 11:00
III (wojewódzki) Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji,
przetwarzania napisów oraz przetwarzania list jednopoziomowych i wielopoziomowych.
5 marca 2020
godz. 11:00

 

i inne konkursy

 

Stowarzyszenie Talent