Można już wpisać oceny z przedmiotów i wyniki egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty w elektronicznym systemie naboru. Dla przypomnienia podaje najbliższe terminy:

 
Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
19.06.2019 14:00 28.06.2019 16:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
16.07.2019 12:00 16.07.2019 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16.07.2019 12:00 24.07.2019 10:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
25.07.2019 12:00 25.07.2019 12:00 Publikacja list przyjętych

Sprawdzajcie informacje na stronach szkół do których kandydujecie, kiedy otwarte są sekretariaty i w jakich terminach przyjmują dokumenty.

Przypominam, że przed dostarczeniem kopi/oryginałów  świadectw i zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminy, trzeba te wyniki wpisać w systemu. 

System sochaczewski - https://sochaczew.edu.com.pl

System warszawski i Żyrardów-  https://warszawa.edu.com.pl