• 19 czerwca 2019 roku godz. 915

klasy I – VIII - hala GOSiR

 

  • 19 czerwca 2019 roku godz. 1530

klasy III gimnazjum – hala GOSiR