W naszej Szkole gotowość do strajku wyraziło 81% nauczycieli i pracowników Szkoły. Szkoła przystąpi do strajku, jeśli nie zostaną przyjęte uzgodnienia z przedstawicielami Rządu zaplanowane na piątek, 5 kwietnia.

Strajk od poniedziałku oznacza, że Dyrektor Szkoły zobowiązuje się do zapewnienia opieki dzieciom i uczniom, którzy w tym czasie nie mogą pozostać w domu.

Czas opieki godz. 800 - 1630

Informujemy też, że dołożymy wszelkich starań, aby pomimo ewentualnego strajku, odbyły się egzaminy gimnazjalny i ósmoklasistów.

Gdyby doszło do porozumienia strony Rządowej ze Związkami Zawodowymi, zajęcia 8 i 9 kwietnia odbędą się według planu.

10, 11 i 12 kwietnia (egzamin gimnazjalny) będą realizowane lekcje w klasach I –III według planu i w klasach VI, VII i VIII według podanego uczniom we wtorek (9 kwietnia) planu.

W tych dniach 10 -12 kwietnia nie odbywałyby się zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach IV – V.

         W dniach 15, 16, 17 kwietnia (egzamin ósmoklasisty) będą realizowane zajęcia w klasach I – III i w klasach IV – V według nowego, podanego wcześniej uczniom (9 kwietnia) planu.

W tych dniach 15, 16, 17 kwietnia nie odbywają zajęć oddziały przedszkolne i klasy gimnazjalne oraz klasy VI, VII i VIII.

         Ważne bieżące informacje będą podawane na stronie internetowej Szkoły!

 

List  MKO do rodziców