Rekrutacja w Warszawie będzie prowadzona w oparciu o stronę internetową zamieszczoną pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl/