W porozumieniu ze Szkolną Radą Rodziców został ustalony nowy termin balu karnawałowego. Odbędzie się 21 lutego (w czwartek) według planu:

8:15 – 9:30                 kl. 0 – I

9:45 – 11:00               kl. II – III

11:15 – 12:45             kl. IV – VI

13:00 – 14:30             kl. VII – VIII + III G