Dnia 24 stycznia ( w czwartek ) odbędzie się zebranie z rodzicami, podczas którego wychowawcy przedstawią wyniki w nauce i zachowanie uczniów  w  I semestrze r. szkol. 2018/2019.

Plan zebrań:

godz. 17: 00 – kl. I – III

godz. 17: 30 – kl. IV – VII

godz. 18:00 – kl. VIII i III G

Ważne informacje dla Rodziców klas I, VIII i III G:

o godz. 17: 00 – odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas I dotyczące przeprowadzenia przesiewowych badań wzroku ( Kajetany) - świetlica szkolna;

o godz. 17: 30 – w sali teatralnej ( budynek G ) odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych rodziców uczniów kl. III G i VIII z p. Ewą Odolczyk – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczące propozycji edukacyjnej przygotowanej przez tę szkołę dla uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową;

o godz. 17:30 ( j.w.) – w świetlicy szkolnej ( budynek SP ) odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych rodziców uczennic klas VIII i III G z s. Dyrektor Prywatnej Szkoły s. Niepokalanek w Szymanowie dotyczące propozycji edukacyjnej przygotowanej przez tę szkołę dla dziewcząt kończących gimnazjum i szkołę podstawową;

o godz. 18: 40 – odbędzie się spotkanie dyrektora Szkoły ze Szkolną Radą Rodziców – dotyczące posumowania pracy szkoły w I semestrze.

Serdecznie zapraszamy