KLASA 7 (32 GODZ.)

1.    Lekcje z komputerem(6 godz.)

 

Tematy lekcji

Liczba godzin

1.1.  Zasady pracy z komputerem

Poznawanie zasad korzystania z pracowni komputerowej, zasad bezpiecznej pracy z komputerem, klasyfikacji programów komputerowych

1

1.2.  Cechy komputerów

Poznajemy podstawowe elementy komputera i ich parametry oraz jednostki, w których określa się te parametry

1

1.3.  Czy masz 1101 lat?

Dane w komputerze – reprezentacja, sposoby zapisu. Podstawy działania komputera – systemy pozycyjne. Bity i bajty. Korzystanie z Kalkulatora (widok programisty)

1

1.4.  W sieci

Jak wyszukiwać potrzebne informacje i elementy graficzne w sieci i je wykorzystywać, jak założyć konto pocztowe Google

1

1.5.  W chmurze

Jak wykorzystać konto pocztowe Google, uprawniające do bezpiecznego korzystania z usług internetowych, w szczególności, jak korzystać z Dysku Google, jakie korzyści płyną ze świadomego użytkowania internetu

1

1.6.  Wspólne dokumenty

Jak korzystać ze wspólnych dokumentów, jakie są zasady netykiety, jak przyspieszyć porozumiewanie się w sieci za pomocą skrótów i obrazków literowych

1

 

2.    Lekcje programowania(6 godz.) 

Tematy lekcji

 Liczba godzin

2.1.  Duszek w labiryncie

Sterowanie duszkiem, zastosowanie pętli zawsze, wykorzystanie instrukcji warunkowej jeżeli

1

2.2. Malowanie na ekranie

Po co są procedury bezparametrowe i z parametrem, jak tworzyć własne bloki w Scratchu, jak korzystać

z nich podczas tworzenia projektu

1

2.3. Gra z komputerem Papier, nożyce, kamień

Zasady gry Papier, nożyce, kamień i jej programowanie w Scratchu

1

2.4.  Ruch i dźwięk

Jak animować duszki Scratcha, jak wykorzystać dźwięk w projektach

1

2.5. Minimum, maksimum

Co to jest zmienna typu lista, jak zapisywać na niej liczby, minimum zbioru liczb, jak je znajdować

1

2.6. Liczby pierwsze

Co to jest operacja modulo, jak sprawdzać parzystość liczby, jak sprawdzać, czy liczba jest pierwsza, jak wykorzystać pętlę powtarzaj…aż

1

 

 

3.    Lekcje z algorytmami – wprowadzenie (6 godz.)

Tematy lekcji

 Liczba godzin

3.1.  Zakręt za zakrętem

Sposoby tworzenia skryptów rekurencyjnych, figury rekurencyjne.

 

3.2. Wieże Hanoi

Rozwiązanie problemu wież Hanoi

1

3.3. Algorytm i schemat

Pojęcia algorytmu, schematu blokowego oraz sposoby obliczania NWD

1

3.4.  Języki programowania

Języki programowania (Python i JavaScript), przykładowe programy oparte na algorytmie Euklidesa (obliczanie NWD)

1

3.5. Ciąg Fibonacciego

Środowisko SNAP!, złożoność algorytmu. Algorytm liczący liczby Fibonacciego i znaczenie śledzenia działania

1

3.6. Szybkie porządki

Najlepszy algorytm porządkowania (przez scalanie)

1

 

4.    Lekcje w edytorze(6 godz.)

Tematy lekcji

 Liczba godzin

4.1.  Pisz sprawnie i ładnie

Podstawowe zasady wpisywania tekstu w edytorze. Praca z gotowym tekstem, zmiana czcionki, wyglądu strony, korzystanie z linijki, estetyka przygotowania tekstu do druku, drukowanie

1

4.2. Jak to się pisze?

Stosowanie podstawowego słownictwa związanego z obecnością komputerów w naszym codziennym życiu. Stosowanie różnorodnych sposobów pracy z tabelami: wstawianie, wypełnianie treścią, zaznaczanie, dostosowywanie, formatowanie, przekształcanie tekstu na tabelę i tabeli na tekst, przygotowanie do wydruku. Korzystanie z poleceń Znajdź, Zamień oraz sortowania akapitów w tekście.

1

4.3. Kształty poezji

Rozplanowanie tekstu na stronie, dobranie sposobu formatowania czcionki do charakteru i wyglądu tekstu. Tworzenie układu kolumnowego tekstu. Stosowanie tabulatorów, linijki, wcięcia akapitów, wyrównania tekstu. Wstawianie wymuszonego końca strony, kolumny, wiersza. Ilustrowanie tekstu gotową grafiką lub wykonanymi własnoręcznie ilustracjami. Osadzanie grafiki w tekście, zmiana rozmiaru obrazka, ustawianie obrazków w wybranych miejscach.

Wypełnianie nagłówka i stopki, formatowanie tekstu w nagłówku i stopce. Sprawdzanie, jak będzie wyglądał wydrukowany tekst

1

4.4. Plakat

Ilustrowanie tekstu gotową grafiką. Przekształcanie i modyfikowanie prostych rysunków obiektowych. Osadzanie na różne sposoby grafiki obiektowej w tekście. Umieszczanie rysunku jako tła dokumentu tekstowego. Stosowanie czcionki o niestandardowym rozmiarze, wypunktowanie, numerowanie

1

4.5. Dialog z maszyną

Sprawdzanie pisowni w dokumencie, korzystanie ze słownika wbudowanego w edytor i systemu podpowiedzi. Korzystanie ze Schowka oraz z techniki „przenieś i upuść”. Korzystanie z symboli, znaków specjalnych i specjalnych zestawów czcionek. Wykonywanie zrzutów ekranu i ilustrowanie nimi własnych dokumentów

1

4.6. Portfolio z tekstami

Posługiwanie się funkcjami Schowka. Stosowanie stylów, tworzenie spisu treści obszernego dokumentu. Tworzenie strony tytułowej, dzielenie dokumentu na sekcje

1

 

5.    Lekcje z multimediami(6 godz.) 

Tematy lekcji

 Liczba godzin

5.1.  Światłem malowane

Poprawianie podstawowych parametrów zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystyka), korygowanie niekorzystnych krzywizn obrazu, wybieranie odpowiedniego kadru i eliminowanie niepożądanych elementów na zdjęciu, dobieranie parametrów zdjęcia do jego przeznaczenia: wykonania odbitek lub wydruku, oglądania go na ekranie komputera

1

5.2. Afisz na konkurs

Jak łączyć różne elementy w jeden obraz, dodawać do obrazu warstwy tekstowe, wypełniać dowolnym wzorem czcionki w tekście, stosować maski. Jak wyrównywać elementy względem osi pionowej i poziomej obrazu

1

5.3. Nie taka martwa natura

Tworzenie filmu na podstawie jednego obrazu statycznego.

Jak importować napisy i obrazy do programu Photo Story. Jak stosować swobodny ruch kamery w programie Photo Story. Jak płynnie zmieniać kierunek ruchu kamery. Jak zapisywać projekt i gotowy film

1

5.4. Cyfrowy montaż filmu

Jak zaimportować obrazy i filmy do programu Movie Maker. Jak stosować efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu. Jak wprowadzać napisy początkowe, podpisy i napisy końcowe. Jak zapisać projekt oraz gotowy film

1

5.5. Przygotowanie prezentacji

Praca w zespole nad wspólnym projektem, tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie

w prezentacji obrazków, dźwięków, filmów

1

5.6. Prezentacja

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie w prezentacji obrazków, dźwięków, filmów. Doskonalenie prezentacji. Przygotowanie do pokazu prezentacji

1

 

6.    Podsumowanie i ocenianie(2 godz.)

 

AUTORZY: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski