II.5 Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych – Test 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
   
   

 

 

 

KLASA 4 (32 GODZ.)

Tytuły lekcji i tematy z podręcznika

Liczba godzin

1.   Zaczynamy...

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Projekt Komputerowy słownik

1

2.   Twoja wizytówka

Łączenie tekstu i ilustracji – edytor grafiki, np. Paint

1

3.   Co nowego w szkole?

Tworzenie listy – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

4.   Czy masz edytor tekstu?

Nie tylko Word – edytor tekstu Apache OpenOffice Writer

1

5.   Czy potrafisz szybko pisać?

Szybkie pisanie na klawiaturze, słownik – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

6.   Pilnuj lekcji!

Tworzenie tabeli – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

7.   Autoportret

Rysowanie – edytor grafiki, np. Paint

1

8.   Portret twojej klasy

Przygotowanie tekstu do druku – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

9.   Pokaż, jaki jesteś

Tworzenie slajdu – program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

1

10.  Przyroda z komputerem

Tworzenie prezentacji – program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

1

11.  Hieroglify?

Czcionki graficzne i symbole – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

12.  Niech wszyscy wiedzą

Ilustrowanie i formatowanie tabeli – edytor tekstu, np. Microsoft Word, edytor grafiki, np. Paint

1

13.  Bezpiecznie w sieci

Poznanie zasad bezpieczeństwa w internecie

1

14.  Znajdź w sieci

Wyszukiwanie danych w internecie – wyszukiwarka, np. Google

1

15.  Język polski w internecie

Łączenie tekstów – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

16.  Czyj to zamek?

Pisanie i ilustrowanie opowiadania – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

17.  Książka z obrazkami

Przygotowanie wspólnego dokumentu (książki) – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

18.  Goście mile widziani

Projektowanie i drukowanie zaproszeń – edytor tekstu, np. Microsoft Word.

1

 

Tytuły lekcji i tematy z podręcznika

Liczba godzin

19. Sprawdź słówko

Wstawianie obrazków do tabeli – edytor tekstu, np. Microsoft Word

1

20. Czy znasz ikony programów?

Tworzenie własnej ikony – edytor grafiki, np. Paint

1

21. Scratch – co to jest?

Instalacja programu Scratch, zakładanie konta użytkownika

1

22. Scratch – duszki i skrypty

Przeglądanie przykładowego projektu i korzystanie z edytora obrazów w Scratchu

1

23. Scratch – teksty i dźwięki

Budowanie projektu z tekstem i dźwiękiem w Scratchu

1

24. Scratch – rysuj z Mruczkiem

Rysowanie kolorowym pisakiem na scenie w Scratchu

1

25. Liczby w komórkach

Wprowadzanie i analiza danych – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

26. Kolorowe słupki

Pierwsze wykresy w arkuszu – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

27. Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Nie tylko Excel – arkusz kalkulacyjny Apache OpenOffice Calc

1

28. A ty rośniesz...

Tworzenie wykresu kolumnowego, analiza wyników – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

29. Matematyka z komputerem

Tworzenie formuł – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

30. O czym mówią dane?

Porządkowanie danych w tabelach i na wykresach – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

1

31. Projekt Komputerowy słownik

Podsumowanie pracy nad całorocznym projektem

1

32. Podsumowanie i ocenianie

1

 

 

AUTORZY: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

1. Do pracowni uczniowie wchodzą jedynie pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
3. Komputer można włączyć lub wyłączyć tylko za zgodą nauczyciela.
4. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowisku.
5. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

Uczniom zabrania się:
a. samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania;
b. wykonywanie jakichkolwiek napraw;
c. przyłączania i odłączania klawiatury, myszy, monitora, rozkręcania jednostki centralnej;
d. dotykania ekranu monitora ani też przesuwania sprzętu;
e. wprowadzania zmian w strukturze danych na dyskach komputerów; czy żadnych zmian w plikach systemowych;
f. instalowania przyniesionych z zewnątrz i usuwania programów
zainstalowanych przez opiekuna pracowni;
g. przesyłania wiadomości do innych użytkowników bez zgody nauczyciela.

6. Zabrania się korzystania z dyskietek, dysków wymiennych, MP3 i MP4 bez sprawdzenia ich programem antywirusowym.
7. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
8. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące prace
inne niż wynikające z planu lekcji, zostaną ukarane.
9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko. Po uzyskaniu
zgody nauczyciela uczeń może opuścić salę.
10. Wszelkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem tj. iskrzenia, wydobywający się dym z komputera, wyczucie swądu lub
spostrzeżenie innych objawów mogących spowodować pożar należy
natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


W pracowni komputerowej są zachowane następujące warunki BHP:

ˇ        odpowiednie biurko z stosownie dużym blatem, pozwalającym zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm), krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia;
ˇ        prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
ˇ        odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 0 C, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
ˇ        odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium uciążliwości (ochrona podstawowa 60dB, ochrona osiągalna 45dB);
ˇ        wystrój pomieszczenia otoczenia monitorów zapewnia barwy ochronne dla wzroku, tj. pastelowe, zielone lub seledynowe kolory ścian, blatów, obić, itp.;
ˇ        uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (10 min. po 1 godz. lekcyjnej pracy w przypadku dużego obciążenia wzroku i trudnych zadań oraz 10 min. po 2 godz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkowanego obciążenia pracą i średniego obciążenia zadaniami);
ˇ        monitory niemigające o zmniejszonym promieniowaniu, skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie;
ˇ        podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.

Przyroda z komputerem. Prezentacja o lesie.

 

1 Slajd Tytułowy ( Las)

          autor: Imię Nazwisko kl. 4g

2,3,4 Slajd (Tytuł i zawartość)

        zdjęcia drzew lub zwierząt z podpisami

5. Slajd (Sam tytuł) KONIEC

 

Kilka zdjęć do prezentacji.

Poznajemy czcionki. W zestawach znaków szukamy obrazków.

Wstawiamy teksty i obrazki do tabeli.

Zasady bezpieczeństwa w internecie