Zaloguj się na konto google. Otwórz Dysk google. Wybierz  Nowy (+) Wybierz Rysunek google. Zrób rysunek np taki jak ten powyżej. (kliknij link)

 KLASA 7 (32 GODZ.)

1.    Lekcje z komputerem(6 godz.)

 

Tematy lekcji

Liczba godzin

1.1.  Zasady pracy z komputerem

Poznawanie zasad korzystania z pracowni komputerowej, zasad bezpiecznej pracy z komputerem, klasyfikacji programów komputerowych

1

1.2.  Cechy komputerów

Poznajemy podstawowe elementy komputera i ich parametry oraz jednostki, w których określa się te parametry

1

1.3.  Czy masz 1101 lat?

Dane w komputerze – reprezentacja, sposoby zapisu. Podstawy działania komputera – systemy pozycyjne. Bity i bajty. Korzystanie z Kalkulatora (widok programisty)

1

1.4.  W sieci

Jak wyszukiwać potrzebne informacje i elementy graficzne w sieci i je wykorzystywać, jak założyć konto pocztowe Google

1

1.5.  W chmurze

Jak wykorzystać konto pocztowe Google, uprawniające do bezpiecznego korzystania z usług internetowych, w szczególności, jak korzystać z Dysku Google, jakie korzyści płyną ze świadomego użytkowania internetu

1

1.6.  Wspólne dokumenty

Jak korzystać ze wspólnych dokumentów, jakie są zasady netykiety, jak przyspieszyć porozumiewanie się w sieci za pomocą skrótów i obrazków literowych

1

 

2.    Lekcje programowania(6 godz.) 

Tematy lekcji

 Liczba godzin

2.1.  Duszek w labiryncie

Sterowanie duszkiem, zastosowanie pętli zawsze, wykorzystanie instrukcji warunkowej jeżeli

1

2.2. Malowanie na ekranie

Po co są procedury bezparametrowe i z parametrem, jak tworzyć własne bloki w Scratchu, jak korzystać

z nich podczas tworzenia projektu

1

2.3. Gra z komputerem Papier, nożyce, kamień

Zasady gry Papier, nożyce, kamień i jej programowanie w Scratchu

1

2.4.  Ruch i dźwięk

Jak animować duszki Scratcha, jak wykorzystać dźwięk w projektach

1

2.5. Minimum, maksimum

Co to jest zmienna typu lista, jak zapisywać na niej liczby, minimum zbioru liczb, jak je znajdować

1

2.6. Liczby pierwsze

Co to jest operacja modulo, jak sprawdzać parzystość liczby, jak sprawdzać, czy liczba jest pierwsza, jak wykorzystać pętlę powtarzaj…aż

1

 

 

3.    Lekcje z algorytmami – wprowadzenie (6 godz.)

Tematy lekcji

 Liczba godzin

3.1.  Zakręt za zakrętem

Sposoby tworzenia skryptów rekurencyjnych, figury rekurencyjne.

 

3.2. Wieże Hanoi

Rozwiązanie problemu wież Hanoi

1

3.3. Algorytm i schemat

Pojęcia algorytmu, schematu blokowego oraz sposoby obliczania NWD

1

3.4.  Języki programowania

Języki programowania (Python i JavaScript), przykładowe programy oparte na algorytmie Euklidesa (obliczanie NWD)

1

3.5. Ciąg Fibonacciego

Środowisko SNAP!, złożoność algorytmu. Algorytm liczący liczby Fibonacciego i znaczenie śledzenia działania

1

3.6. Szybkie porządki

Najlepszy algorytm porządkowania (przez scalanie)

1

 

4.    Lekcje w edytorze(6 godz.)

Tematy lekcji

 Liczba godzin

4.1.  Pisz sprawnie i ładnie

Podstawowe zasady wpisywania tekstu w edytorze. Praca z gotowym tekstem, zmiana czcionki, wyglądu strony, korzystanie z linijki, estetyka przygotowania tekstu do druku, drukowanie

1

4.2. Jak to się pisze?

Stosowanie podstawowego słownictwa związanego z obecnością komputerów w naszym codziennym życiu. Stosowanie różnorodnych sposobów pracy z tabelami: wstawianie, wypełnianie treścią, zaznaczanie, dostosowywanie, formatowanie, przekształcanie tekstu na tabelę i tabeli na tekst, przygotowanie do wydruku. Korzystanie z poleceń Znajdź, Zamień oraz sortowania akapitów w tekście.

1

4.3. Kształty poezji

Rozplanowanie tekstu na stronie, dobranie sposobu formatowania czcionki do charakteru i wyglądu tekstu. Tworzenie układu kolumnowego tekstu. Stosowanie tabulatorów, linijki, wcięcia akapitów, wyrównania tekstu. Wstawianie wymuszonego końca strony, kolumny, wiersza. Ilustrowanie tekstu gotową grafiką lub wykonanymi własnoręcznie ilustracjami. Osadzanie grafiki w tekście, zmiana rozmiaru obrazka, ustawianie obrazków w wybranych miejscach.

Wypełnianie nagłówka i stopki, formatowanie tekstu w nagłówku i stopce. Sprawdzanie, jak będzie wyglądał wydrukowany tekst

1

4.4. Plakat

Ilustrowanie tekstu gotową grafiką. Przekształcanie i modyfikowanie prostych rysunków obiektowych. Osadzanie na różne sposoby grafiki obiektowej w tekście. Umieszczanie rysunku jako tła dokumentu tekstowego. Stosowanie czcionki o niestandardowym rozmiarze, wypunktowanie, numerowanie

1

4.5. Dialog z maszyną

Sprawdzanie pisowni w dokumencie, korzystanie ze słownika wbudowanego w edytor i systemu podpowiedzi. Korzystanie ze Schowka oraz z techniki „przenieś i upuść”. Korzystanie z symboli, znaków specjalnych i specjalnych zestawów czcionek. Wykonywanie zrzutów ekranu i ilustrowanie nimi własnych dokumentów

1

4.6. Portfolio z tekstami

Posługiwanie się funkcjami Schowka. Stosowanie stylów, tworzenie spisu treści obszernego dokumentu. Tworzenie strony tytułowej, dzielenie dokumentu na sekcje

1

 

5.    Lekcje z multimediami(6 godz.) 

Tematy lekcji

 Liczba godzin

5.1.  Światłem malowane

Poprawianie podstawowych parametrów zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystyka), korygowanie niekorzystnych krzywizn obrazu, wybieranie odpowiedniego kadru i eliminowanie niepożądanych elementów na zdjęciu, dobieranie parametrów zdjęcia do jego przeznaczenia: wykonania odbitek lub wydruku, oglądania go na ekranie komputera

1

5.2. Afisz na konkurs

Jak łączyć różne elementy w jeden obraz, dodawać do obrazu warstwy tekstowe, wypełniać dowolnym wzorem czcionki w tekście, stosować maski. Jak wyrównywać elementy względem osi pionowej i poziomej obrazu

1

5.3. Nie taka martwa natura

Tworzenie filmu na podstawie jednego obrazu statycznego.

Jak importować napisy i obrazy do programu Photo Story. Jak stosować swobodny ruch kamery w programie Photo Story. Jak płynnie zmieniać kierunek ruchu kamery. Jak zapisywać projekt i gotowy film

1

5.4. Cyfrowy montaż filmu

Jak zaimportować obrazy i filmy do programu Movie Maker. Jak stosować efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu. Jak wprowadzać napisy początkowe, podpisy i napisy końcowe. Jak zapisać projekt oraz gotowy film

1

5.5. Przygotowanie prezentacji

Praca w zespole nad wspólnym projektem, tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie

w prezentacji obrazków, dźwięków, filmów

1

5.6. Prezentacja

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie w prezentacji obrazków, dźwięków, filmów. Doskonalenie prezentacji. Przygotowanie do pokazu prezentacji

1

 

6.    Podsumowanie i ocenianie(2 godz.)

 

AUTORZY: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski 

 

 KLASA 8 (31 GODZ.)

  Temat Dział Liczba godzin Podstawa programowa
1 Jak to zrobić w HTML-u i CSS? Lekcje z HTML-em 2 II.3b, II.3e, III.3, IV.3
2 Strona w dobrym stylu Lekcje z HTML-em 1 II.3b, II.3e, III.3
3 Strona interaktywna Lekcje z HTML-em 1 II.2, II.3a, II.3b, II.3e, III.2, III.3
4 Witryna WWW Lekcje z HTML-em 1 II.2, II.3b, II.3d, II.3e, III.3
5 Prawo w internecie Lekcje z HTML-em 1 II.3b, II.3d, II.3e, II.4, II.5, V.1, V.2, V.3
6 Pisz i powtarzaj Lekcje programowania 1 II.1, III.3
7 Programuj obliczenia Lekcje programowania 1 II.1, III.3
8 Sumuj liczby Lekcje programowania 1 I.1, I.2a, II.1, III.3
9 Liczby nie tylko doskonałe Lekcje programowania 1 I.1, I.2a, II.1, III.3
10 Szukaj z Pythonem Lekcje programowania 1 I.1, I.2b, II.1, III.3
11 Zrób porządek Lekcje programowania 1 I.1, I.2b, II.1, III.3
12 Jak to z Gaussem było  Lekcje z danymi 1 II.3c, II.4, III.3
13 Liczby, potęgi, ciągi Lekcje z danymi 1 I.5, II.3c, II.4, III.3
14 Z tabeli – wykres Lekcje z danymi 1 II.3c, II.4, III.3
15 Przestawianie i przedstawianie danych Lekcje z danymi 1 I.5, II.3c, II.4, IV.1
16 Dużo danych  Lekcje z danymi 1 I.5, II.3c, II.4, IV.1
17 Moi znajomi  Lekcje z danymi 1 II.3c, II.4, IV.1
18 Kości zostały rzucone Lekcje z modelami 1 I.5, II.3c, II.4, III.3
19 Fraktale w Scratchu i w Pythonie Lekcje z modelami 1 I.1, I.4, I.5, II.1, II.2, II.5, III.3
20 Fraktale w smartfonie Lekcje z modelami 1 I.1, I.4, I.5, II.1, II.2, II.3b, II.5, III.3, IV.1
21 Kolorowa płaszczyzna Lekcje z modelami 1 I.1, I.4, I.5, II.1, II.2, III.3, IV.2
22 Gra w życie Lekcje z modelami 1 I.4, I.5
23 Podróże z komputerem Lekcje z modelami 1 I.5, II.4, II.3c, II.5
24 Mały robot – Android Lekcje z mobilnym internetem 1 II.3b, III.2
25 Ze smartfonem na piechotę Lekcje z mobilnym internetem 1 II.3b, III.2, IV.1, IV.2, V.2
26 Rozszerzona rzeczywistość – tuż obok Lekcje z mobilnym internetem 1 I.5, II.3b, V.3
27 Rozszerzona rzeczywistość – kosmos Lekcje z mobilnym internetem 1 I.5, II.2, II.3a, II.3b, III.2, V.3
28 Ucz się w sieci – Akademia Khana Lekcje z mobilnym internetem 1 I.5, II.3b, II.3d, II.5, III.2, III.3, IV.1, IV.4, V2, V.3
29 Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci Lekcje z mobilnym internetem 1 I.5, II.3, IV.1, IV.4, V.3

    Podsumowanie i ocenianie(1 godz.) 

AUTORZY: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski 

 

 KLASA 6 (30 GODZ.)

Temat Dział Liczba godzin
Bezpiecznie z komputerem Lekcje z obrazkami 1
Logogryfy i krzyżówki Lekcje z obrazkami 1
Obrazy z ekranu Lekcje z obrazkami 1
Piramida zdrowia Lekcje z obrazkami 1
Multimedialna instrukcja Lekcje z obrazkami 1
Porządki Lekcje z obrazkami 1
Obrazki z figur Lekcje z obrazkami 1
Wektorowe zaproszenie Lekcje z obrazkami 1
Ukryte liczby Lekcje z algorytmami 1
Poszukaj minimum Lekcje z algorytmami 1
Znajdź szóstkę! Lekcje z algorytmami 1
Zgadnij liczbę! Lekcje z algorytmami 1
Czy komputer zna tabliczkę mnożenia? Lekcje z algorytmami 1
Czy znasz tabliczkę mnożenia? Lekcje z algorytmami 1
Czy komputer zgadnie liczbę? Lekcje z algorytmami 1
Jak to działa? Lekcje z algorytmami 1
Policz czy warto Lekcje z liczbami 1
Kto, kiedy, gdzie? Lekcje z liczbami 1
Tik-tak, tik-tak Lekcje z liczbami 1
Orzeł czy reszka  Lekcje z liczbami 1
Liczby z kresek, kreski z liczb Lekcje z liczbami 1
Kodowanie liter Lekcje z liczbami 1
Wysyłać czy udostępniać Lekcje w sieci 1
Pomoc z angielskiego Lekcje w sieci 1
Akademia matematyki Lekcje w sieci 1
Dziel się wiedzą Lekcje w sieci 1
Komputery w pracy Lekcje w sieci 1
Astronomia z komputerem Lekcje w sieci 1
Liternet Lekcje w sieci 1
Słownik terminów komputerowych Lekcje w sieci 1

 

 

AUTORZY: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski 

 

Informatyka w klasie 7

Temat: Zasady pracy z komputerem

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

1. Do pracowni uczniowie wchodzą jedynie pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
3. Komputer można włączyć lub wyłączyć tylko za zgodą nauczyciela.
4. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowisku.
5. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

Uczniom zabrania się:
a. samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania;
b. wykonywanie jakichkolwiek napraw;
c. przyłączania i odłączania klawiatury, myszy, monitora, rozkręcania jednostki centralnej;
d. dotykania ekranu monitora ani też przesuwania sprzętu;
e. wprowadzania zmian w strukturze danych na dyskach komputerów; czy żadnych zmian w plikach systemowych;
f. instalowania przyniesionych z zewnątrz i usuwania programów
zainstalowanych przez opiekuna pracowni;
g. przesyłania wiadomości do innych użytkowników bez zgody nauczyciela.

6. Zabrania się korzystania z dyskietek, dysków wymiennych, MP3 i MP4 bez sprawdzenia ich programem antywirusowym.
7. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
8. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące prace
inne niż wynikające z planu lekcji, zostaną ukarane.
9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko. Po uzyskaniu
zgody nauczyciela uczeń może opuścić salę.
10. Wszelkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem tj. iskrzenia, wydobywający się dym z komputera, wyczucie swądu lub
spostrzeżenie innych objawów mogących spowodować pożar należy
natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


W pracowni komputerowej są zachowane następujące warunki BHP:

ˇ        odpowiednie biurko z stosownie dużym blatem, pozwalającym zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm), krzesłem o regulowanej wysokości oraz kącie nachylenia oparcia;
ˇ        prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
ˇ        odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 0 C, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
ˇ        odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium uciążliwości (ochrona podstawowa 60dB, ochrona osiągalna 45dB);
ˇ        wystrój pomieszczenia otoczenia monitorów zapewnia barwy ochronne dla wzroku, tj. pastelowe, zielone lub seledynowe kolory ścian, blatów, obić, itp.;
ˇ        uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (10 min. po 1 godz. lekcyjnej pracy w przypadku dużego obciążenia wzroku i trudnych zadań oraz 10 min. po 2 godz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkowanego obciążenia pracą i średniego obciążenia zadaniami);
ˇ        monitory niemigające o zmniejszonym promieniowaniu, skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie;
ˇ        podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.

1. Zanotuj loginy i hasła(w sposób półjawny) do OFFICE365, TEAMS i szkolnego komputera.

2. Zacznijmy od konta GOOGLE

ZALOGUJ SIĘ lub UTWÓRZ KONTO GOOGLE


3. Notatka do zeszytu:

1. Logowanie do OFFICE365

a) Login do komputera w szkole: Bar.Nowolipek

b) Login do OFFICE365 na stronie office.com: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Login do TEAMS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HASŁO: aB(*******5

Moje adresy e-mail w OUTLOOK:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> nie działa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ->działa

 

 

    Klasa 7

 Temat: Jak animować duszka w Scratchu? Piszemy procedury z parametrem i bez parametru.

 

    Klasa 7

 Temat: Minimum, Minimum

 


Zadanie 2 str 55 podręcznik 

https://scratch.mit.edu/projects/53578356/#fullscreen 


Zadanie 3 str 55 podręcznik

https://scratch.mit.edu/projects/53676768/#fullscreen

 

    Klasa 7

 

Załóż konto na stronie https://studio.code.org

Jak masz konto to dołącz do kursu wpisując kod 

 dla kl 7a     KYXLLY

dla kl 7b     MTMVFZ

dla kl 7c -   RZQRHG

Uzupełnij zadania z kursu, jak Ci zbraknie czasu to dokończ w domu.


 

Kurs B na grudzień 2018

Klasa 7a- http://studio.code.org/join/YMMBPX

 

Klasa 7b- http://studio.code.org/join/SZTCSW

 

Klasa 7c-  http://studio.code.org/join/QBGKZT

Podkategorie

Przedmioty szkolne

do lekcji w oddziałach gimnazjalnych klasa 3

do lekcji w klasach czwartych

do lekcji w klasach siódmych

do lekcji w klasach ósmych

do lekcji w klasach piątych

do lekcji w klasach szóstych